לקבלת ייעוץ 072-3926679
ייעוץ-סטטיסטי

 • עיבודים סטטיסטיים של נתונים מספריים וכמותיים הינם חלק אינטגרלי וחיוני של המחקר הכמותי. עיבוד וניתוח סטטיסטי דרושים על מנת להסיק מסקנות מתוך מדגם חלקי על אוכלוסיית המחקר ומסייע בהבנה, הסבר וחיזוי של תופעות.
  אנחנו ב-Pvalue מתמחים בעריכת מגוון של עיבודים סטטיסטיים וניתוח נתונים לחוקרים ולסטודנטים בכל התארים: מאמרים לפרסום, עבודות דוקטורט, עבודות תיזה וסמינרים.

  במסגרת השירותים הסטטיסטיים שלנו אנו נלווה אתכם לכל אורך החלקים הסטטיסטיים של העבודה האקדמית, נבחן את השערות המחקר על הנתונים שלכם בכל רמה של מורכבות סטטיסטית. בהמשך, נסייע לכם בכתיבה מלאה של הממצאים הסטטיסטיים בפרק התוצאות כולל הסברים מילוליים ברורים, הצגה גרפית וטבלאות מתאימות. 

  אנו מציעים חבילת סטטיסטיקה מלאה ואטרקטיבית הכוללת את כל החלקים הסטטיסטיים בעבודת המחקר שלכם, ובפרט את השירותים הבאים:
  - בניית קובץ הנתונים להזנה
  - כתיבת פרק השיטה: המשתתפים (כולל איפיון דמוגרפי של המדגם) והכלים (כולל חישוב מהימנויות של שאלוני המחקר).
  - הפקת סטטיסטיקה תיאורית למשתני המחקר (ממוצעים, סטיות תקן, חציונים ושכיחויות).
  - הפקת סטטיסטיקה היסקית על ידי פרודצורות לבחינת קשרים בין שני משתנים וכן קשרים רב משתניים.
  - ניתוח כל השערות המחקר באופן מדויק ותואם למטרות המחקר.
  - כתיבת טיוטת פרק התוצאות המלא כולל גרפים וטבלאות רלבנטיים. הפרק יכתב בצורה ברורה וקלה להבנה.

  מאחורינו ניסיון עשיר של מאות מחקרים ועיבודים סטטיסטיים מגוונים החל מן התואר הראשון וכלה בעבודות דוקטורט ומחקרים לפרסום. אנו נסייע לכם להפוך את מאגר הנתונים שברשותכם למידע אפקטיבי ברור ויעיל ונכתוב עבורכם את פרק התוצאות של מחקרכם לפי השפה המדעית המקובלת בעולם המחקר.

  לאורך כל התהליך, אנחנו מתחייבים על סודיות מלאה של כל החומרים שנקבל על ידכם תוך כיבוד זכויות היוצרים והקניין שלכם במחקר.
   
  רוצים לשמוע עוד?
  צרו עימנו קשר.