לקבלת ייעוץ 072-3926679
ליווי-אקדמי-בדוקטורט

 • עבודת דוקטורט הינה עבודה ממושכת, מעמיקה ומורכבת המחייבת ידע אקדמי נרחב ובמרבית המקרים גם מיומנות סטטיסטית גבוהה. מאחר ועבודת הדוקטורט הינה תובענית וממושכת, רבים מן הסטודנטים במסלול זה, מרגישים כי הם זקוקים לייעוץ מקצועי ואמין במהלך העבודה.

  אנו מתמחים בליווי של תלמידי תואר שלישי במהלך עבודת הדוקטורט. השירותים ניתנים בשפה העברית ובשפה האנגלית הן במוסדות אקדמיים בישראל והן במוסדות בחו"ל.

  אנו מתמחים במתן ייעוץ וליווי לדוקטורט בתחומי תוכן מגוונים: פסיכולוגיה, חינוך, מנהל עסקים, מדעי המדינה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי החיים, אפידמיולוגיה, מדעי הרפואה, משפטים, תעשייה וניהול ועבודה סוציאלית.

  נשמח לסייע לך בשירותים הבאים, לפני ההרשמה למסלול הדוקטורט, ובמהלך הלימודים:
  ליווי בהכנת הצהרת כוונות
  הצהרת הכוונות הינו חיבור קצר המפרט באופן כללי את נושא המחקר, מידת החדשנות, התרומה האקדמית שלו לתחום התוכן הנחקר ובאופן כללי כיצד מתכוון המועמד לחקור את הנושא. מסמך זה נחוץ כחלק מן התהליך הפורמלי של קבלת התלמיד לשלב הראשון של מסלול דוקטורט. כבר בשלב זה יש לפרט באופן כללי את שאלות המחקר המרכזיות והמתודולוגיות שבמסגרתן יאספו וינותחו הנתונים. אנו מייעצים בכתיבת הצהרת הכוונות לעבודת המחקר באופן שישכנע את הקוראים בצורך האקדמי של המחקר ובמיומנויות המדעיות של כותב ההצהרה להוציא אותה אל הפועל.

  הכנת הצעת מחקר
  הצעת המחקר של עבודת הדוקטור הינה במובנים רבים החלק החשוב ביותר בעבודה משום שהיא כוללת חלקים גדולים מן החומר התאורטי של סקירת הספרות ובמיוחד משום שבמסגרתה אתם בונים את מערך המחקר ונגשים לתחילת עבודת איסוף הנתונים. הצעת הדוקטורט בנויה בדרך כלל מן החלקים הבאים: רקע תיאורטי, השערות המחקר, הגדרת אוכלוסיית המחקר, כלים (שאלונים), מהלך המחקר המצופה ועיבוד סטטיסטי של הנתונים. 
  במסגרת שלב זה, אנו מייעצים ומלווים בכל אחד מן השלבים הבאים:
  1. הגדרה של נושא המחקר ושאלות המחקר העיקריות.
  2. איתור מאמרים רלבנטיים ועדכניים.
  3. ייעוץ והנחיה בכתיבה אקדמית של הרקע התאורטי או חלקים ממנו.
  4. ניסוח ההשערות ובניית מודל המחקר.
  5. כתיבת פרק השיטה ובפרט: אוכלוסיית המחקר, כלים, מהלך המחקר ועיבוד נתונים. במסגרת כך, נסייע לכם לגבש את מערך המחקר האופטימלי לבחינת נושא המחקר שלכם. כמו כן נפרט את כל השלבים של בנייה ותיקוף כלי המחקר ואיסוף הנתונים תוך הקפדה על כל ההיבטים המתודולוגיים והאתיים הכרוכים בכך. חשוב לזכור שבניית הצעה טובה ומקיפה הכרחית במיוחד לשלב הניתוח הסטטיסטי המגיע בהמשך הדרך בכדי למנוע בעיות ומגבלות כבר מראש.

  איסוף הנתונים:
  איסוף הנתונים מהימן הינו חלק קריטי בעבודת הדוקטורט משום שעליו נסמכים הניתוחים הסטטיסטיים ומסקנות המחקר. אנו מסייעים באיסוף נתונים ממקורות משניים (לשכות לסטטיסטיקה, מחקרים קודמים, קטעי עיתונות, מאגרי מידע ועוד) והן בבניית שאלונים ואיסוף נתונים מאוכלוסיית המחקר. בשלב זה נסייע לכם בדרכים מדעיות להגיע אל המדגם שלכם באופן מהימן ומייצג את אוכלוסיית המחקר.

  ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים:
  על מנת לבחון את השערות המחקר, יש צורך בביצוע ניתוחים סטטיסטיים. אנו מלווים תלמידים לתואר שלישי החל מבניית מסד הנתונים והזנת השאלונים לקובץ ועד להפקת הממצאים של הסטטיסטיקה התיאורית והסטטיסטיקה ההיסקית במבחנים חד משתניים ורב משתנייםאנו מתמחים גם בניתוחים סטטיסטיים מתקדמים הכוללים:
  • בדיקת התפלגויות נתונים והפקת סטטיסטיקה תיאורית
  • בניית מודלים של ניבוי: רגרסיה לינארית היררכית, רגרסיה לוגיסטית, רגרסיית הישרדות
  • ניתוחי שונות: ANOVA, ANCOVA, MANCOVA, מדידות חוזרות
  • ניתוחי נתיבים (Structural Equation Modelling; SEM)
  • ניתוחי גורמים (Factor Analysis) כולל בדיקת מהימנויות
  • ניתוחים רב רמתיים (Multi Level Analysis: MLA)
  • ניתוחים באמצעות Bootstrapping (בוטסטרפינג)
  וזה לא הכל. אנו מתמחים גם בניתוח תוכן איכותני כולל הכנה וניתוח של ראיונות ותצפיות, תוך שילוב שלהם גם במערך מחקר משולב mixed methods.

  בנוסף, אנו מתמחים במתן ייעוץ להכנת דוח ממצאים מסודר לדיווח הניתוחים הסטטיסטיים, כולל טבלאות וגרפים המבהירים את המסקנות והתובנות מהממצאים. 

  רוצים לשמוע עוד?
  צרו איתנו קשר עכשיו!