לקבלת ייעוץ 072-3926679
מדעי-יסוד
עדכונים וחדשות


מעוניינים ליצור
עמנו קשר?


אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

בקרו אותנו        

 •  כחלק מהחובות של מסלול הרפואה, מתמחים נדרשים להגיש עבודת מדעי יסוד. עבודה זו הינה עבודת מחקר עצמאית במהלך ההתמחות ובה יש לבחון שאלה מחקרית מחדשת בתחום התמחותם.
  עבודת היסוד מתחילה בכתיבת הצעת מחקר מפורטת הכוללת את החלקים הבאים:
  • תקציר הצעת המחקר
  • נושא המחקר
  • רקע מדעי שבו יש לסקור מאמרים עדכניים מהספרות בנושא הנחקר, באופן כזה שיוביל בסופו למטרת המחקר המוצע
  • שיטות וחומרים – בחלק זה יש לפרט את שיטת המחקר, אוכלוסיית המחקר (כולל חישוב גודל מדגם), מדדים שייאספו ואת אופן עיבוד התוצאות
  • רשימת ספרות של המאמרים ששימשו לכתיבת ההצעה  
  עם אישור הצעת המחקר ניתן להמשיך לעריכת המחקר עצמו, כאשר בנוסף לחלקים לעיל, המחקר עצמו כולל כמובן ניתוח סטטיסטי מפורט של הנתונים והצגת הממצאים. ממצאי עבודת מדעי היסוד צריכים לכלול סטטיסטיקה תיאורית של המשתנים שנאספו, ניתוחים חד משתניים (Univariate analyses), וכן מודלים רב משתניים (Multivariate analyses) מתאימים לבחינת מטרות המחקר. בין השאר, נהוג להשתמש גם בניתוחי הישרדות (Survival) וברגרסיות מתאימות (כגון רגרסיית Cox וגרפים על פי Kaplan-Maier). 

  אם אתם נמצאים בכל שלב לאורך עבודת מדעי היסוד, נשמח לסייע בשירותים הבאים:
  - גיבוש ועריכה של הצעת המחקר
  - חישוב גודל המדגם
  - פירוט הפרוצדורות הסטטיסטיות לבחינת מטרות המחקר
  - בניית שאלונים ו/או מסדי הנתונים
  - ניתוח סטטיסטי מפורט של מטרות המחקר על פי קובץ הנתונים
  - כתיבת דוח ממצאים מפורט הכולל טבלאות וגרפים רלבנטיים
  - עריכת העבודה הסופית לפי כללי ההגשה המקובלים
   
  רוצים לשמוע עוד?
  צרו קשר!