לקבלת ייעוץ 072-3926679
מה-עושים-אם-יש-הבדלים
 • במצב שבו אתם שולטים על הקצאת הנבדקים לקבוצות (במיוחד בקבוצת ניסוי מול קבוצת ביקורת) מומלץ מאוד (ואפילו חובה) 
  לוודא שהנבדקים נחלקו לקבוצות המחקר באופן אקראי לחלוטין (למשל על ידי הגרלה) הקצאה אקראית מבטיחה ברמת ביטחון גבוהה
  שהנבדקים אכן דומים בין הקבוצות וכל הבדל בין הקבוצות, אם ימצא, הוא אקראי, ולכן גם כנראה לא מובהק.
  אבל לא תמיד זה אפשרי.

  אז מה עושים בכל זאת, אם אחרי איסוף הנתונים גילינו
  שיש הבדלים מובהקים בין הקבוצות?

  פיתרון א': שליטה סטטיסטית. בבדיקת ההשערות עצמה עליכם לקחת בחשבון את המשתנים שבהם מצאתם הבדלים מובהקים בין הקבוצות.
  לשם כל יש להפעיל מודלים רב משתניים (כמו למשל רגרסיה מרובה) כאשר חוץ מהמשתנה הבלתי תלוי (הקבוצה) יהיו גם משתנים לשליטה (למשל גיל)
  תהליך סטטיסטי כזה, יתן את התשובה לשאלה: "האם כאשר לוקחים בחשבון את הבדלי הגילאים בין הקבוצות, עדיין ניתן לומר כי הן שונות ב[משתנה התלוי]?"

  פיתרון ב': הכנסת המשתנה כחלק בסיסי במודל . אם מצאנו הבדלי גיל בין הקבוצות, ייתכן ויש אמירה חזקה יותר מרק "בוא נשלוט על הגיל סטטיסטית"
  אלא ייתכן והגיל נמצא באינטראקציה עם הקבוצה. למשל, אם אנו מעוניינים לבדוק הבדלים בין יהודים לערבים ברמת ההכנסה, ומצאנו שבמדגם שלנו ערבים צעירים יותר מיהודים, נוכל לבדוק את השערת המחקר באמצעות מערך של 2 (יהודים/ערבים) על 2 (צעירים/מבוגרים)
  ולגלות מה רמת ההכנסה של כל קבוצה כזו מתוך 4 הקבוצות שנוצרו. ניתוח כזה מומלץ לבצע באמצעות ניתוח שונות או באמצעות רגרסיה מרובה.